Tájékoztató levél a tanévkezdésrőlEbédbefizetési tájékoztatóKertvárosi Napközis Tábor (János utca) – Tájékoztató
Kertvárosi Napközis Tábor (János utca) – Jelentkezési lap

Szülői tájékoztató a beiratkozásról

Információ a papírgyűjtésről

Sulizsák tájékoztató

Sulizsák plakátKedves leendő elsős Szülők!

Megjelent honlapunkon intézményünket bemutató videónk.                                       

 Kérjük tekintsék meg és olvassák el a tanítók bemutatkozását a videó alatt.                

                                                                                                    Tisztelettel: Vezetőség      .................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Járványügyi intézkedési terv
....................................................................................................................................................................................................................................................................

STOP BULLYING – NO BULLYING - Erőszakmentes övezet


....................................................................................................................................................................................................................................................................

Erősségek Bajnokai pilot program

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Egészségesen enni, egészségesnek lenni nemzetközi pilot program.

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzattól kapott információ alapján, 2021. január 01-vel emelkednek az iskolai étkezési díjak, a napi háromszori étkezés:
gyermek 690 Ft
csak ebéd gyermek 445 Ft
felnőtt 650 Ft

Ezek az árak 2021. január 1-én lépnek hatályba, ezért a decemberi de januárra szóló ebédbefizetésnél már az emelt árakkal számolunk.

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 Ismét elnyertük a "Boldog iskola" címet.

Büszkén tesszük közzé, az Európai Iskola Sport Napja (ESSD) alkalmából megrendezett sportnapunk elismerő oklevelét.

Tisztelt Szülők!

Horváthné Polereczky Mária, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársa által, az ebéd befizetésekkel kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk információt adni.
Tájékoztatásul írjuk, hogy az iskolai étkezés készpénzes befizetési lehetősége továbbra is szünetel. További értesítésig 2 féle képpen tudnak befizetni:
- internetbankon keresztül
-személyesen OTP fiókban.
A befizetéshez szükséges információt a fizetési értesítőben minden étkezőnek minden hónapban e-mailben kiküldjük.

Köszönöm!

.........................................................................................................................................................

A 2020/2021- es tanévi gyógytestnevelés beiratkozás

...........................................................................................................................................................

Tisztelt Szülők! 

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet információ alapján az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket!

Arra szeretnénk kérni a szülőket, hogy az ebédbefizetésnél az utalást részesítsék előnyben.

Készpénzes befizetésre is lesz lehetőség a Demeter utca 3.ban augusztus 19-én 7-12h-ig és aug.24-én 7-12h-ig és 14-16h-ig.

A tavaszi lemondások miatt nagyon sok étkezőnek nem kell fizetnie a szeptemberi étkezésért, de akkor is szükséges jelezniük a kergazdás ügyintézőjüknek emailben, hogy igénylik az étkezést, ennek elmaradása esetén nem lesz étkezése a gyermeküknek.

A szeptemberi étlap megtekinthető az alábbi linken:

2020. szeptemberi étlap 

Informácó a Koronavirusról az alábbi linken:

LINK

..........................................................................................................................................

Kedves Látogató!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt „ iskolánk a MÓRA” honlapján.

Iskolánk alapvető céljai – öndefinícióként – lettek meghatározva pedagógiai programunkban:

„A Móra Ferenc Általános Iskola olyan nyitott, szolgáltató, általánosan képző iskola, amelyben a tudatosan szervezett  pedagógiai tevékenység során felkészülnek a tanulók az egész életen át tartó tanulásra, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben, valamint magyarságtudatukat megőrizve válnak majd európai polgárokká.”

Kezdetek a minőségépítés útján

Európában és hazánkban is központi kérdéssé vált az oktatás színvonalának hatékonysága. Iskolánk részt vesz a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztő programban. Az I. intézményi modell, a „partnerközpontú működés” és a II. modell, a „teljeskörű minőségirányítás” kiépítése során azonosulni tudtunk a rendszerszemléletű, folyamatosan megújuló munka irányelvével.

A program zárásakor iskolánk megkapta a teljeskörű minőségirányítási munkáért járó elismerő oklevelet és emlékplakettet.

Kompetenciák komplex fejlesztése

Közösségépítésben, az önismeret- és személyiségfejlesztésében a drámapedagógiai eszközök használata nagy múltra tekint vissza iskolánkban. A KÁVA Kulturális Műhely, a Kolibri Színház színész-drámatanárainak segítségével tettük/tesszük teljesebbé a nevelés-önnevelés folyamatát. A foglalkozásokon a tanulók alkotókká válnak, és a szituációk eljátszása során gyakorlati ismeretekre tesznek szert saját élményeik alapján.

Hagyományőrzés a Mórában   

„Élni fog a nemzet, amely összetart” (Arany János)

Az „Erdei iskola” iskolánk egyik legrégibb tanulási formája, melyet szép hazánk különböző tájegységein valósítunk meg. Az iskolai tábor alatt az adott országrész természeti szépségeit és épített látványosságait  ismerik meg tanulóink, miközben sokrétű tevékenységekben tehetik próbára magukat.

népi hagyományok ápolására, valamint az egyes vidékekre jellemző táncokmegismerésére szakköri keretek között van lehetőség iskolánkban.

Minden évben megemlékezünk a népmese napjáról, részt veszünk a Szent Mihály napibúcsúban, s szereplői voltunk a karácsonyi Betlehemes Fesztiváloknak.

Az ismétlődő projektek között minden évben szerepel többek között a Honfoglalás és aSzüret is.

A napköziben évente többször tartunk hagyományőrző csoportközi kézműves foglalkozásokat kiemelt ünnepeinkhez (húsvét, pünkösd, karácsony) kapcsolódva.

Nemzetközi kapcsolatok

Az elmúlt években a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás céljából jártunk Kárpátalján, a Felvidéken, Erdélyben és Horvátországban. A kirándulásokon azok a tanulók vehettek részt, akik az iskola által kiírt pályázati feltételeket teljesítették.

Képzési prioritásaink

Emelt szintű matematika

Emelt óraszámú idegen nyelv oktatása (1-4. évf.)

Emelt szintű idegen nyelv oktatása (5-8. évf.)

Művészetek műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása

A közvetlen és közvetett partneri igényeknek megfelelően a kerettanterv alapján köznevelési típusú sportiskolai nevelést-oktatást szervezünk.

Európai nyelvek oktatása csoportbontásban

Számítástechnika oktatása 5. osztálytól

Iskolaotthonos nevelés – oktatás

Munkatársaim igényes szakmai felkészültsége, becsületes munkája eredményeként tanulóink több területen kiválóan teljesítenek. Ennek köszönhetően megbecsülnek és keresnek bennünket a lakókörnyezetünkben.

Móra Ferencet választottuk iskolánk névadójának. Emberszeretete, munkássága, élete ma is példakép lehet pedagógusnak, szülőnek, gyermeknek egyaránt.

Iskolánk szellemiségét legjobban névadónk gondolatvilága jellemzi, amely olvasható az iskolába belépve a MÓRA emléksarokban:

„Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.”

Remélem a fentiek felkeltették az érdeklődését és személyesen is meglátogatja iskolánkat!   

Bánkiné Kiss Anikó – Intézményvezető