Indikátorrendszer

Comenius-indikátorrendszer
(2002/2003. tanév)

Móra Ferenc Általános Iskola
1162 Budapest, Ida u. 108-110.

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ FOLYAMATMUTATÓINAK (INDIKÁTORAINAK) RENDSZERE

(2002/2003. tanév)

Folyamatmutató (indikátor)

Adatgyűjtés módja

Tervezett érték

Tényleges érték

1. Tanulói dicséretek száma Osztályfőnöki beszámolók 10%-os növekedés
2. Tanulói figyelmeztetések száma Osztályfőnöki beszámolók 10 %-os csökkenés
3. Félévi, évvégi átlagok Osztályfőnöki beszámolók Iskolaátlag javul 0,2- del
4. Tanulói évismétlések száma Osztályfőnöki beszámolók 5 fő
5. Tantestületi elégedettség az együttműködés terén Kérdőív Átlag: 3,5 Átlag: 3,78
6. Tantestületi elégedettség a szakmai önmegvalósítás terén Kérdőív Átlag: 3,5 Átlag: 3,75
7. Tantestületi elégedettség a szociális kohézió terén Kérdőív Átlag:3,3 Átlag: 3,59
8. Tantestületi elégedettség a személyes kapcsolatok terén Kérdőív Átlag: 3,3 Átlag: 3,53
9. Tantestületi elégedettség a közérzet alakulása terén Kérdőív Átlag: 3,3 Átlag: 3,86
10. Tantestületi elégedettség a vezetéshez való viszony terén Kérdőív Átlag: 2,9 Átlag: 3,95
11. Nem pedagógus dolgozói elégedettségi eredmény Interjú 10 panasz 5 panasz
12. Szülői elégedettség a tájékozottságról, a velük való foglalkozás formáiról* Kérdőív Átlag: 4,00 Átlag: 3,73 !!!
13. Szülői elégedettség a tanulók terheléséről, esélyteremtő lehetőségeikről* Kérdőív Átlag: 4,00 Átlag: 3,77!!!
14. Szülői elégedettség az iskolai légkörről, személyiségfejlesztéséről* Kérdőív Átlag: 4,00 Átlag: 3,9!!!
15. Szülői elégedettség az iskola értékelési rendszeréről, a szülői elvárások figyelembevételéről* Kérdőív Átlag: 4,00 Átlag: 3,67!!!
16. Tanulói elégedettség a tanárokkal kapcsolatban Kérdőív Elfogadó válasz: 75 % Elfogadott válasz: 80 %
17. Tanulói elégedettség a tanulási motivációval kapcsolatban* Kérdőív Elfogadó válasz: 75 % Elfogadott válasz: 60 %!!
18. Tanulói elégedettség a társakhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban* Kérdőív Elfogadó válasz: 75 % Elfogadott válasz: 65 %!!
19. Tanulói elégedettség az iskolához fűződő viszonnyal  kapcsolatban Kérdőív Elfogadó válasz: 75 % Elfogadott válasz: 80 %

*-gal jelöltek beavatkozást igényelnek az iskolavezetéstől!